Unior

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2011

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba UNIOR d.d. objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2011. Izkaze bo družba 30.03.2012  predložila Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za potrebe državne statistike.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe


Pripeti dokumenti:  Nerevidirani_nekonsolidirani_izkazi_2011